ZZ Leiden TV met Frits Hoekstra

In ZZ Leiden TV 16 vertellen Frits Hoekstra (SCOL) en Roel Stuifmeel (Fun4all) over de maatschappelijke betrokkenheid van Zorg en Zekerheid Leiden. Doordat SCOL partner is van ZZ Leiden, krijgen vrijwel alle leerlingen van maar liefst 18 scholen les volgens de STAR methode: Sportiviteit – Teamwork – Acceptatie – Respect. Een ideale manier om basketball te combineren met essentiële kernwaarden. Roel, die via Bergen op Zoom passie voor het basketball kreeg, is al 20 jaar succesvol met clinics voor jongeren én bedrijven. Frits kijkt bijna alles wat over ZZ Leiden gaat en mist de gezelligheid van de Vijf Meihal behoorlijk.

Bron: YouTube-kanaal Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. 

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.