Vervanging

Heb je geen interesse in een vaste baan, maar ben je wel tijdelijk beschikbaar om één van onze collega’s te vervangen in het basisonderwijs wanneer dit nodig is?

Wij zoeken regelmatig leerkrachten die bereid zijn op één van onze zestien basisscholen in te vallen.

Alle leerkrachten dienen een PABO-diploma te hebben. Wij zoeken enthousiaste, initiatiefrijke leerkrachten, die bereid zijn zich voor 100% in te zetten.

We verwachten een pedagogische benadering waaruit vooral respect voor kinderen spreekt.
Je kunt omgaan met verschillen tussen kinderen en gaat uit van hun leerbehoeftes.

Heb je interesse, stuur dan jouw open sollicitatie in via www.werkenbijscoleiden.nl .

 

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.