Stage lopen

SCOL is ervan overtuigd dat je alleen op school goed leert lesgeven. Dus al tijdens je opleiding, in de echte praktijk. Met enthousiaste leraren die je goed begeleiden.

Volg je een onderwijsopleiding en zoek je een stageplek? Lees dan de informatie hierna en neem contact met ons op. We helpen je graag de juiste stageplek.

Studenten mbo, hbo, universitair: welkom!

Studenten leren niet alleen van ons, wij leren ook van hen. Bijvoorbeeld door hun frisse blik of hun kennis van technologische ontwikkelingen.

Zowel eerste-, tweede-, derde-, vierde-, voltijd-, deeltijd-, ACPA- en deeltijdstudenten. We geven voorrang aan studenten van MBO Rijnland, Hogeschool Leiden, ICLON, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Breitner Academie, Haags Conservatorium, HALO en TULO. Met deze opleiders hebben we een overeenkomst. Iedereen is welkom, ook als je een andere opleiding volgt.

Wat leer je op onze scholen voor het primair onderwijs?

MBO, niveau 2: je werkt 4 dagen per week als zorgassistent in groep 1/2 en haalt in 2 jaar je startkwalificatie. Op woensdag ga je naar school.

MBO, niveau 4: als beginnend onderwijsassistent ontwikkel je binnen de beroepspraktijkvorming (bpv) je beroepsvaardigheden. Je leert het complete beroep. In het begin krijg je veel begeleiding, later in je opleiding ga je steeds zelfstandiger werken.

PABO Hogeschool Leiden: we werken nauw samen met de opleidingen van de PABO en bieden voor elke fase stages aan: 1 dag in jaar 1 en 2, 2 dagen in jaar 3, de afsluitende stageweken in jaar 1 t/m 3, de stages binnen het LIO-traject in jaar 4.

Klik hier om te solliciteren voor een stage in het primair onderwijs bij één van onze scholen!

Wat leer je op onze scholen voor voortgezet onderwijs?

Je doet ervaring op in klassenmanagement, vakdidactiek, toetsen maken en het omgaan met de verschillende soorten leerlingen. Je maakt deel uit van een vaksectie en doet mee aan het complete schoolleven. Je bent bijvoorbeeld ook bij klassenavonden, begeleidt een excursie of helpt mee met een musicalproductie. Via intervisie leer je ook weer van medestudenten, onder begeleiding van onze begeleiders op school (de BOSsen).

We geven je de ruimte om op allerlei gebieden mee te doen en initiatieven te ontplooien. Jouw ideeën zijn welkom, want wij willen ook van jou leren.
Er zijn ook diverse mogelijkheden om onderzoek te doen: niet alleen op de school zelf, ook bij het college van bestuur.

Na je stage in het voortgezet onderwijs
We zijn als opleidingsschool aangesloten bij ROS Rijnland. Als je je diploma behaald hebt, ben je startbekwaam om les te geven in het voorgezet onderwijs. En klikt het goed tussen jou en ons, dan heb je misschien direct een baan!

De mogelijkheid om te solliciteren voor een stage in het voortgezet onderwijs bij één van onze scholen volgt z.s.m.

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.