SCOL als werkgever

Vacatures

Kijk voor vacatures bij Vacatures Primair Onderwijs of Vacatures Voortgezet Onderwijs

Carrièreswitch?

Overweeg jij een carrièreswitch en wil je de overstap naar het voortgezet onderwijs maken? Bekijk hier de informatie voor zij-instromers.

Carrièreskansen in Leiden? Kijk en luister naar Veerle Beurze van SCOL of ga verder naar de website Carrièrekansen Leiden.

SCOL als werkgever
Productieve, gemotiveerde en gezonde medewerkers en het hebben van voldoende medewerkers zijn cruciaal voor het voortbestaan van onze scholen. Als werkgever hecht SCOL zeer aan een optimale bedrijfsvoering.

Wij geloven dat alleen op school leraren goed leren lesgeven. Dat begint voor de toekomstige leraar al tijdens de opleiding. Leren lesgeven doe je in de werkelijke werkomgeving met goed opgeleide leraren die een rol van opleider en begeleider professioneel en met enthousiasme vervullen.

Wij staan voor een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie. Onder SCOL vallen vijftien rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude en de middelbare scholen van het Bonaventura (Lyceum, College, Agora en Beroepscollege Leystede) en het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg. Elke school geeft zelf vorm aan een herkenbare eigen én onderwijskundige identiteit, die wordt vormgegeven door professionals. Samen leren en leven staat bij ons centraal.

Maak kennis met onze scholen.

Kijk en luister naar onze ambities in onze strategische koers 2023-2027

 

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.