Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Vervangingspool Leiden

Met meerdere besturen voor bijzonder onderwijs in de regio Leiden heeft SCOL een vervangingspool gevormd, de Vervangingspool Leiden. Voor deze vaste pool zoeken wij leerkrachten die bereid zijn op alle basisscholen in groep 1 tot en met 8 in te vallen.

Aan de leerkrachten die benoemd worden in deze pool bieden wij een SCOL thuisschool en de ruimte om zich te ontwikkelen en te professionaliseren. De pool zien wij als de plek waar je de mogelijkheid krijgt om allerlei verschillende basisscholen te leren kennen en brede ervaring op te doen. Leerkrachten die starten in de vervangingspool hebben de mogelijkheid na een jaar door te stromen, middels een sollicitatieprocedure, naar een benoeming voor een eigen groep op één van onze scholen.

Vast invallen via de Vervangingspool Leiden:

min/max contract vast 2 dagen (0,4 fte) per week met de bereidheid beschikbaar te zijn op minimaal 4 (eventueel 3) werkdagen. Indien je dat wilt, zul je gedurende het grootste deel van het jaar 4 of zelfs 5 dagen kunnen werken.

Alle invallers dienen een PABO-diploma te hebben en bij voorkeur enige ervaring in het lesgeven. Wij zoeken enthousiaste, initiatiefrijke leerkrachten, die bereid zijn zich voor 100% in te zetten.
We verwachten een pedagogische benadering waaruit vooral respect voor kinderen spreekt. Je kunt omgaan met verschillen tussen kinderen en gaat uit van hun leerbehoeftes.

Mocht je interesse hebben in de vervangingspool, dan verzoeken wij je via Meesterbaan te reageren.

Invallen, maar niet vast?

Indien je niet de beschikbaarheid hebt voor een min/max contract (2 dagen vast, 4 of 3 dagen beschikbaar) maar wel af en toe/regelmatig - maar niet vast - kunt invallen (fulltime of parrtime), dan verzoeken wij je het inschrijfformulier en de verklaring op onze website in te vullen en te versturen naar vacatures@scoleiden.nl.


© SCOL