Talenten van Franciscus

Vraag een beurs voor scholing of studie

Aan SCOL is een stichting verbonden die onder andere als doelstelling heeft medewerkers, leerlingen en oud-leerlingen die zich willen (blijven) ontwikkelen financieel te ondersteunen: de Stichting Talenten van Franciscus, genoemd naar de religieuze leider Franciscus van Assisi.

Franciscus was de eigenzinnige, kritische zoon van een rijke koopman uit de 13de eeuw die bewust afstand deed van de rijkdom waarin hij was opgegroeid. Hij koos voor het leven dat de meeste mensen in die tijd hadden: een leven in armoede. Solidair met de armen zwoer hij elke vorm van financieel gewin, uiterlijk vertoon en arrogantie af. Hij zette zich in voor vrede. Franciscus was de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd geloof waarbij de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten van grote betekenis waren. Vanuit die gedachten wil de Stichting Talenten van Franciscus deze ontwikkeling van leerlingen, oud-leerlingen en medewerkers stimuleren.

Bent u medewerker, leerling of oud-leerling van een SCOL-school en bent u ervan overtuigd met uw idee iets goeds te doen voor het onderwijs en uw eigen ontwikkeling?

Download dan het formulier met meer informatie over het aanvragen van een beurs.
Hierin vindt u onder andere de voorwaarden en verder procedure.


© SCOL