Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Visible learning

John Hattie te gast bij SCOL

John_Hattie_leren_zichtbaar_maken_SCOL_2017.jpg
Op 2 november was professor John Hattie te gast bij SCOL. Het was een bijzondere ontmoeting en zeer inspirerende dag die ons volop handvatten biedt om zijn ideeën in de praktijk te brengen.

Wat betekent visible learning, in het Nederlands: leren zichtbaar maken

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Met ingang van 1 januari 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Ons jaarverslag: klik op de foto

Jaarverslag_SCOL_2016.jpg
Ons jaarverslag is een verhaal met leerlingen en docenten in de hoofdrol. Korte filmpjes leiden u naar de tekst.

U ervaart kijkend, lezend en luisterend hoe de basisscholen, het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum in SCOL-verband continu werken aan goed onderwijs met aandacht voor de individuele leerling.

Aan het werk via de vervangingspool Leiden PO

Internationaal georiënteerd onderwijs

SCOL_internationaal_georienteerd_onderwijs.png

Klik hierboven voor
de Nederlandse versie.
See the English version.

SCOL is ervan overtuigd dat 'onze toekomst' - de kinderen van nu - meer dan ooit mondiaal zal communiceren en opereren. Vindt u het belangrijk dat school uw kind daarop voorbereidt? Dat uw zoon of dochter leert kijken, denken en opereren over onze landsgrenzen heen? Dat hij of zij uitstekend talenonderwijs krijgt?

SCOL heeft in Leiden de beste scholen voor internationaal georiënteerd onderwijs. Bijvoorbeeld het Visser ’t Hooft Lyceum Leiden en het Bonaventuracollege Burggravenlaan, Daltonschool de Leeuwerik en de Zijlwijkschool.


© SCOL