Met wie kun je contact opnemen over stages?

Bel of mail met:

Voor het PO:
Jeannette Overmars, voor een stage op een van onze 15 basisscholen: 071-517 55 51, j.overmars@scoleiden.nl

Voor het VO:
Yvonne Kerkvliet voor een stage op het Bonaventuracollege: 071-517 36 31, y.kerkvliet@bonaventuracollege.nl
Sander Neuteboom voor een stage op het Visser 't Hooft Lyceum: 071-517 16 61, ntb@vhl.nl

Zij denken met je mee en weten alles over de scholen en ons stagebeleid, zoals de begeleiding en de stagevergoeding.

Je kunt je stageverzoek ook direct indienen. Stuur hiervoor je motivatiebrief en CV naar de afdeling HRM.

Stage lopen bij SCOL? Ja, doen!

_stagelopen_scoleiden.jpgSCOL is ervan overtuigd dat je alleen op school goed leert lesgeven.

Dus al tijdens je opleiding, in de echte praktijk.

Met enthousiaste leraren die je goed begeleiden.

Volg je een onderwijsopleiding en zoek je een stageplek? Lees dan de informatie hierna en neem contact met ons op. We helpen je graag de juiste stageplek.

Studenten mbo, hbo, universitair: welkom!

Studenten leren niet alleen van ons, wij leren ook van hen. Bijvoorbeeld door hun frisse blik of hun kennis van technologische ontwikkelingen.

Zowel eerste-, tweede-, derde-, vierde-, voltijd-, deeltijd-, ACPA- en deeltijdstudenten. We geven voorrang aan studenten van MBO Rijnland, Hogeschool Leiden, ICLON, Hogeschool van Amsterdam, HALO en TULO. Met deze opleiders hebben wij een overeenkomst.

Wat leer je op onze scholen voor het primair onderwijs?

MBO, niveau 2: je werkt 4 dagen per week als zorgassistent in groep 1/2 en haalt in 2 jaar je startkwalificatie. Op woensdag ga je naar school.

MBO, niveau 4: als beginnend onderwijsassistent ontwikkel je binnen de beroepspraktijkvorming (bpv) je beroepsvaardigheden. Je leert het complete beroep. In het begin krijg je veel begeleiding, later in je opleiding ga je steeds zelfstandiger werken.

PABO Hogeschool Leiden: we werken nauw samen met de opleidingen van de PABO en bieden voor elke fase stages aan: 1 dag in jaar 1 en 2, 2 dagen in jaar 3, de afsluitende stageweken in jaar 1 t/m 3, de stages binnen het LIO-traject in jaar 4.

Wat leer je op onze scholen voor voortgezet onderwijs?

Je doet ervaring op in klassenmanagement, vakdidactiek, toetsen maken en het omgaan met de verschillende soorten leerlingen. Je maakt deel uit van een vaksectie en doet mee aan het complete schoolleven. Je bent bijvoorbeeld ook bij klassenavonden, begeleidt een excursie of helpt mee met een musicalproductie. Via intervisie leer je ook weer van medestudenten, onder begeleiding van onze begeleiders op school (de BOSsen).

We geven je de ruimte om op allerlei gebieden mee te doen en initiatieven te ontplooien. Jouw ideeën zijn welkom, want wij willen ook van jou leren.
Er zijn ook diverse mogelijkheden om onderzoek te doen: niet alleen op de school zelf, ook bij het college van bestuur.

Na je stage in het voortgezet onderwijs
We zijn als opleidingsschool aangesloten bij ROS Rijnland. Als je je stage met goed resultaat hebt afgerond ben je startbekwaam om les te geven in het voorgezet onderwijs. En klikt het goed tussen jou en ons, dan heb je misschien direct een baan!

Wat vinden onze stagiairs?

Bernice, stagiaire bij 't Klankbord: "Bij andere stages heb ik me nog nooit zo deel gevoeld van het team. Ik heb veel geleerd over de gemengde populatie van de school en de structuur van een combinatieklas."

Luna, stagiaire bij de Westwoud/Klaverweide: "Dat ik mijn eigen groep draai laat zien dat de school vertrouwen heeft in mij. Zo kan ik mijn eigen manier van lesgeven ontwikkelen."

Wendy, stagiaire bij de Josephschool: "Ik word hier gezien als een echte collega. Ik heb vooral geleerd op mezelf te vertrouwen. En gaat er iets mis, dan is dat geen falen, maar een kwestie van leren!"

Emma, stagiaire bij 't Klankbord: "Ik hoorde er als juf Emma echt bij en had veel aan de feed back van de leerkracht, die mij heel goed begeleidde."

Iddo, stagiair bij De Springplank: "Dit jaar heb ik geleerd hoe ik wat meer kan doseren: wanneer heb ik de volle aandacht van de klas nodig en wanneer kan ik de klas wat meer vrijheid geven? Ik krijg de ruimte om dingen te proberen. De begeleiding is flexibel en ongedwongen."

Irene, stagiare Bonaventuracollege: "Het was voor mij de eerste keer dat ik voor de klas stond. Ik had geen makkelijke klas. Door de goede begeleiding van mijn begeleider (BOS), de sectieleider en mentoren, gaat het nu goed. Ik heb ontzettend veel geleerd over wat voor leraar ik ben."

Ivo, stagiair Bonaventuracollege: "Het bijzondere van deze stage is dat je werkt met mensen die je meteen voor vol aanzien. Je kijkt mee, werkt mee en denkt mee. Ik heb geleerd dat onderwijs vooral mensenwerk is, dat op basis van eigen ideeën en overtuigingen moet worden uitgevoerd en waarvoor geen standaard model te vinden is. Je moet durven proberen, vallen en opstaan. Daarvoor krijg je de ruimte."


© SCOL