Sneltesten voor leerlingen met toestweken of herexamens

Middelbare scholieren die een toetsweek hebben, kunnen vanaf maandag 14 juni terecht voor een sneltest op de testlocaties van de GGD in Leiden en Gouda. Ook leerlingen met herexamens kunnen daar langskomen, werd vrijdag bekend.

Het gaat om leerlingen die coronagerelateerde klachten hebben of bevestiging zoeken van een positieve zelftest. De uitslag van de sneltest volgt binnen een uur per sms en bij een negatieve uitslag kunnen ze gewoon naar school, benadrukt de GGD Hollands Midden.

De teststraten in Leiden (Verbeekstraat) en de Gouda (Nieuwe Gouwe O.Z 40) zijn open van 08.00 – 15.30 uur. Om erheen te kunnen, moeten leerlingen of hun ouders wel een afspraak maken op 085 – 078 28 78. Dat kan tussen 08.00 – 17.00 uur.

Buiten deze tijden kunnen ze mailen naar vragenovercorona@ggdhm.nl. Ze krijgen dan snel antwoord, is de belofte. Dat is handig wanneer leerlingen ’s ochtends vroeg of de avond voor toets of herexamen klachten krijgen of positief testen met een zelftest, stelt de GGD Hollands Midden.

Een woordvoerster van SCOL, de scholenkoepel waar de Bonaventuracolleges en de Visser ’t Hooft Lycea onder vallen, vindt het mooi om te zien dat de GGD ’heel erg meedenkt met de scholen’. ,,Ook bij het eerste tijdvak van de examens was dit aanbod er. En nu geldt het dus voor de toetsweek, die er inderdaad aan zit te komen, en de herexamens.’’

De vraag hoe praktisch het is dat leerlingen eerst een afspraak moeten maken, kaatst ze graag terug. ,,Ik begrijp dat ze het op een veilige en efficiënte manier moeten organiseren en wachttijden willen vermijden. En verder is het helemaal aan de leerlingen en hun ouders, aan wie we de mogelijkheid natuurlijk doorgeven.’’

De sneltest-optie voor leerlingen loopt door tot de zomervakantie.

Bron: Leidsch Dagblad.

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.