Vacatures management en raad van toezicht

Directeur Bonaventuracollege Burggravenlaan

Werken_bij_SCOL.png


  

Onze scholen

Hieronder vindt u een directe link naar de scholen die deel uitmaken van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Elke school heeft een eigen website om ouders en leerlingen te informeren over praktische zaken.

Door de bestuurlijke fusie met de Stichting Protestants-Christelijke Scholen Leiden vallen de protestants-christelijke basisscholen in Leiden met ingang van 1 januari 2017 ook onder SCOL.

Basisonderwijs

Rooms-katholiek

Protestants-christelijk, alle in Leiden

Voortgezet onderwijs

Rooms-katholiek

Protestants-christelijk


© SCOL