Raad van toezicht

Huibrecht_Bos.JPG
Mr. drs. J.H. (Huibrecht) Bos, voorzitter
‘De mensen met wie je samenwerkt en de manier waarop je het resultaat bereikt, zijn net zo belangrijk als het resultaat zelf. Bij SCOL is dat besef er, en daarin houden we elkaar scherp. Voor mij is de christelijke achtergrond van SCOL belangrijk. Want dat betekent dat je niet alleen bezig bent met het resultaat, maar ook met de weg ernaartoe.’

Foort_van_Oosten.JPG
Ir. F. (Foort) van Oosten, vice-voorzitter
‘Met 3 kinderen en 6 kleinkinderen heb ik een langjarige belangstelling voor onderwijs. Onderwijs moet niet alleen vaardigheden aanleren, maar ook openstaan voor maatschappelijke ontwikkelingen. Een actueel onderwijsprogramma zorgt voor leerlingen die zich staande kunnen houden in de maatschappij. Daaraan lever ik graag een bijdrage. Juist doordat ik geen onderwijs-
achtergrond heb, denk ik een waardevolle gesprekspartner voor het bestuur te zijn.’

Leo_Deurloo.JPG
L. (Leo) Deurloo MME
‘Ik ben een onderwijsman: ik ben leraar,
(con)rector en bestuurder geweest. Die ervaring zet ik graag in voor SCOL. Ik stel kritische vragen aan het bestuur: weten zij echt wat er zich afspeelt op de werkvloer? Daarnaast gaat het christelijk erfgoed me ter harte. Daar moeten we zuinig op zijn, en via onze scholen houden we die boodschap levend.’

Rene_van_Leeuwen.JPG
R. (René) van Leeuwen RA
‘Goed onderwijs vind ik heel belangrijk.
Met de raad van toezicht houden we de kwaliteit van het SCOL-onderwijs in de gaten. Niet alleen door te vergaderen, maar ook door scholen te bezoeken en met docenten en leerlingen te praten. Als accountant kijk ik daarnaast naar het financiële plaatje. Ik let erop dat het geld echt aan onderwijs wordt uitgegeven.’

Swannette_Jukema.JPG
Mw. drs. S.R. (Swanette) Jukema MBA
‘De kracht van SCOL is dat ze primair én voortgezet onderwijs bieden. En dat ze scholen hebben in de hele Leidse regio. Die verbinding tussen stad en omgeving, en tussen basis- en middelbare school vind ik belangrijk en volg ik kritisch. Zelf heb ik gewerkt in het beroepsonderwijs. Daarom heeft het vmbo mijn warme aandacht: hoe blijft dat sterk en aantrekkelijk?’

Competentieprofiel

Profielschets leden raad van toezicht


© SCOL