vacatures directie

Visser_t_Hooft_Lyceum_Rijnsburg.jpg

directeur_Visser_t_Hooft_Lyceum_Leiderdorp.jpg

Wij vinden privacy belangrijk

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers - groot en klein - beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers.

Goed dat deze wet er is
SCOL juicht de wet toe. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 16 jaar is, mag hij of zij zelf beslissen.

Als bestuur ondersteunen we de scholen bij de uitvoering van de nieuwe wet.
De functionaris gegevensbescherming van SCOL, Melle Kramer, houdt binnen SCOL toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

Privacybeleid
Twee documenten vormen de basis voor ons handelen:

De praktijk
Ons beleid en reglement vormen de basis voor praktische afspraken over privacybescherming, die wij op dit moment uitwerken of vernieuwen. U kunt ze hieronder inzien en downloaden.

Meer weten over privacy?

Op internet is veel informatie beschikbaar over de privacywet AVG.

Duidelijke en betrouwbare informatie kunt u onder andere vinden bij:
Kennisnet en de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw vragen ook stellen via ons speciale privacy adres: privacy@scoleiden.nl.


© SCOL