Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Wij vinden privacy belangrijk

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers - groot en klein - beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers.

Nederland had sinds 2001 de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin was al veel geregeld. SCOL heeft daarom ook al een eigen privacyreglement. We passen dit document nu op enkele punten aan, zodat het weer helemaal up to date is en voldoet aan de eisen in de nieuwe wet.

Goed dat deze wet er is
SCOL juicht de nieuwe wet toe. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 16 jaar is, mag hij of zij zelf beslissen.

Wat gebeurt er op dit moment?
Als bestuur ondersteunen we de scholen bij de uitvoering van de nieuwe wet. Op dit moment geven we prioriteit aan het vernieuwde privacyreglement en de procedures voor het bewaren en verwerken van leerlinggegevens.

Vragen?
Wij adviseren ouders en leerlingen om vragen over privacy eerst te bespreken op school. Bijvoorbeeld met de mentor, de teamleider of schooldirecteur. Is de vraag daarna niet beantwoord, mail dan naar privacy@scoleiden.nl.


© SCOL