Internationaal onderwijs

We zijn steeds meer internationaal verbonden met de landen om ons heen en in de wereld. Onze kinderen groeien op in een mondiale samenleving. Steeds vaker is wat in hun eigen omgeving gebeurt, niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld.

SCOL is ervan overtuigd dat de kinderen van nu meer dan ooit tevoren mondiaal zullen communiceren en opereren. Daarom investeren we fors in internationaal onderwijs. Op onze scholen voor voortgezet onderwijs, het Visser ’t Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege, bijvoorbeeld in tto (tweetalig onderwijs), Elos, 21st century skills en Global perspectives. In het basisonderwijs in ‘vroegvreemdetalenonderwijs Engels’, ook wel Early English genoemd, en in IPC (international primary curriculum.

Vindt u het belangrijk dat uw zoon of dochter leert kijken, denken en opereren over onze landsgrenzen heen? Dat hij of zij uitstekend talenonderwijs krijgt? Wilt u hier meer over weten over ons internationale georiënteerde onderwijs? Neem dan contact op met onze scholen voor meer informatie.

Uw kind is van harte welkom!

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.