Identiteit

Wie ben jij? Wat heeft je gevormd? Wat inspireert je? Het zijn persoonlijke vragen over het eigene, het unieke van ieder mens over identiteit. De som van alle persoonlijke identiteiten in een school maakt elke school uniek. Elke SCOL-school geeft zelf vorm aan zijn identiteit, rekening houdend met de eigen traditie, de identiteit en inbreng van ouders, leerlingen en personeel, en de lokale omgeving. Dit wordt vertaald naar de praktijk: hoe willen wij in deze gemeenschap van leerlingen, ouders en personeel met elkaar omgaan? De SCOL- en schoolwaarden vormen de basis voor reflectie op eigen handelen en omgangsvormen met elkaar.

Bij het confessionele onderwijs op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen, of ze nu een protestants-christelijke of rooms-katholieke signatuur hebben. Die waarden verbinden ons en vertellen ons hoe we met elkaar om willen gaan.

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.