Erasmusplus

SCOL is een van de partners in het vanuit de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling opgezette Erasmusplus project Talent Education.

Leerlingen en leraren hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een Talent Education Toolkit for Teachers, leermateriaal dat talentvolle leerlingen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn Toolkits ontwikkeld voor Design Thinking, Metacognitieve Vaardigheden en Praktische Differentiatie in de klas.
Voor talentontwikkeling van jonge kinderen in groepen 1 en 2 is een heel rijke toolkit Challenging Young Children beschikbaar.

Op de website van Talent Education zijn ook de Engelstalige versies van de Toolkits te vinden.

Van de volgende scholen hebben leerkrachten deelgenomen aan het project:

In het VO:
Bonaventuracollege
Visser’t Hooft Lyceum

In het PO:
De Schakel
Bernardusschool
Pacelli
St. Joseph
Daltonschool De Leeuwerik
Het Avontuur

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.