Talenten van Franciscus

Vraag een beurs voor scholing of studie

Aan SCOL is een stichting verbonden die onder andere als doelstelling heeft medewerkers en leerlingen die zich willen (blijven) ontwikkelen financieel te ondersteunen: de Stichting Talenten van Franciscus, genoemd naar de religieuze leider Franciscus van Assisi.

Franciscus was de eigenzinnige, kritische zoon van een rijke koopman uit de 13de eeuw die bewust afstand deed van de rijkdom waarin hij was opgegroeid. Hij koos voor het leven dat de meeste mensen in die tijd hadden: een leven in armoede. Solidair met de armen zwoer hij elke vorm van financieel gewin, uiterlijk vertoon en arrogantie af. Hij zette zich in voor vrede. Franciscus was de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd geloof waarbij de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten van grote betekenis waren. Vanuit die gedachten wil de Stichting Talenten van Franciscus deze ontwikkeling van leerlingen en medewerkers stimuleren.

Bent u een medewerker of een leerling van een SCOL-school en ervan overtuigd dat u met uw idee iets goeds kunt doen voor het onderwijs, de school of de eigen ontwikkeling? Lees dan het informatieformulier en stuur het aanvraagformulier naar secretariaat.cvb@scoleiden.nl. Het bestuur Talenten van Franciscus komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november, waarin de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

Jaarverslag
In onderstaand jaarverslag kunt u lezen hoeveel aanvragen er in 2023 zijn gehonoreerd:

Jaarverslag 2023 – Stichting De Talenten van Franciscus

 

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.