Strategische Koers 2023-2027

De strategische koers 2023-2027 is gereed en wordt binnenkort gepubliceerd.

 

Strategische koers 2018 -2022

Goed leren, leven en samenleven

In de Strategische Koers 2018-2022 schetsen we de ambities van SCOL in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. Wat is nú goed onderwijs voor de volwassenen van straks en wat vraagt dat van onze organisatie?

We noemen het bewust geen ‘beleidsplan’; het is geen blauwdruk. De scholen maken zelf een vertaalslag naar concrete doelen en acties in hun schoolplan.

Wij hopen dat dit document hen helpt en vooral ook inspireert om hun eigen punt op de horizon te formuleren: wat zijn, met de koers als uitgangspunt, onze doelen en wat doen we om ze te bereiken?

Klik op de afbeelding om de Koers te openen in PDF.

Weinig tijd? Bekijk dan in 1 minuut onze video-introductie.

Goed-leren

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.