Strategische Koers 2023-2027

Samen leren en leven

Deze koers beschrijft welke successen wij willen behalen voor de periode 2023-2027, op stichtings- en op schoolniveau. De koers beschrijft de gemeenschap die we als SCOL willen zijn. Het stelt ons in staat om verantwoording af te leggen over wat we doen. Hoe we de koers op onze scholen ook inkleuren, onze waarden zijn herkenbaar op elke werkvloer en doen recht aan de bedoeling van onderwijs: betekenisvol leren en samenleven.

Klik op de afbeelding om de Koers te openen in PDF of bekijk direct ons filmpje!

 

Our Strategic Roadmap 2023-2027 in English

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.