Regelingen en protocollen

Scholen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een prettige, veilige leer- en werkomgeving. Daarom hebben we hierover binnen SCOL afspraken gemaakt in de vorm van regelingen en protocollen voor ouders, leerlingen en medewerkers. Deze kunt u hieronder downloaden.

Wat te doen bij ongewenst gedrag?

Ouders, leerlingen vanaf 16 jaar en medewerkers van SCOL die ongewenst gedrag ervaren, kunnen dit melden bij de vertrouwens-/contactpersoon op de eigen school of direct contact opnemen met een van de vier externe SCOL-vertrouwenspersonen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus in Den Haag. De contactpersoon en vertrouwenspersoon hebben geheimhoudingsplicht.

Externe vertrouwenspersonen voor leerlingen 16+ en ouders:
Arnoud Kok
Anjo Pluijmers-Verhagen

Externe vertrouwenspersonen voor medewerkers:
Barbel Roeleveld
Jalil Taktak

Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP+), Den Haag:
T 070-2600032
info@cvp-plus.nl
W www.cvp-plus.nl

Folder stop ongewenst gedrag en animatie vertrouwenspersonen CVP+

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.