Raad van toezicht

Per 1 augustus 2021
Mw. drs. S.R. (Swanette) Jukema MBA, voorzitter
Drs. M.E.J. (Max) Merkx MBA, vice-voorzitter
R. (René) van Leeuwen RA
Mw. K. (Karen) Bosch-Albers MBA
E. (Eric) Westhoek

Swanette Jukema

voorzitter
‘De kracht van SCOL is dat ze primair én voortgezet onderwijs bieden. En dat ze scholen hebben in de hele Leidse regio. Die verbinding tussen stad en omgeving, en tussen basis- en middelbare school vind ik belangrijk en volg ik kritisch. Zelf heb ik gewerkt in het beroepsonderwijs. Daarom heeft het vmbo mijn warme aandacht: hoe blijft dat sterk en aantrekkelijk?’

Max Merkx

vice-voorzitter
'Als bedrijfskundige ben ik al 25 jaar betrokken bij het organiseren van goed onderwijs. Ik weet heel goed wat daar bij komt kijken. Vanuit die basis ga ik graag het gesprek aan over hoe dingen anders, beter kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de enorme de regeldruk in het onderwijs. Hoe meer we erin slagen om de verantwoordelijkheid te leggen bij professionals, hoe beter dat is voor het onderwijs.'

René van Leeuwen

'Goed onderwijs vind ik heel belangrijk. Met de raad van toezicht houden we de kwaliteit van het SCOL-onderwijs in de gaten. Niet alleen door te vergaderen, maar ook door scholen te bezoeken en met docenten en leerlingen te praten. Als accountant kijk ik daarnaast naar het financiële plaatje. Ik let erop dat het geld echt aan onderwijs wordt uitgegeven.’

Karen Bosch-Albers

'Naast mijn werk zet ik mij graag in voor de maatschappij en mijn directe omgeving. Ik ben 4 jaar bestuurslid geweest van LCKV Jeugdvakanties en ben trots op wat we hebben bereikt. Mijn bedrijfskundige (HR-) ervaring zet ik graag in voor SCOL. Kritisch doorvragen, gevoel voor verhoudingen, de verbinding zoeken en een gezonde dosis inlevingsvermogen zijn voor mij de leidraad en liggen in lijn met de kernwaarden van SCOL.'

Eric Westhoek

'Sinds 1977 ben ik werkzaam in het onderwijs. Als leraar, opleidingsdocent, onderwijsontwikkelaar, directeur en bestuurder heb ik gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Pendelend tussen die rollen heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat professionals doelgericht kunnen werken met ruimte om optimaal met plezier te kunnen presteren. Daar lever ik binnen SCOL graag een bijdrage aan.'

Voor contact met de raad van toezicht: bestuurssecretaris@scoleiden.nl.

Handboek Covernance

Intern toezichtkader

Functieprofiel

Functieprofiel lid raad van toezicht

Reglement

Hier vindt u het reglement.

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.