Privacy en AVG

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers.

Goed dat de AVG er is

SCOL juicht de wet toe. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 16 jaar is, mag hij of zij zelf beslissen.

Als bestuur ondersteunen we de scholen bij de uitvoering van de nieuwe wet.
De functionaris gegevensbescherming van SCOL, Melle Kramer, houdt binnen SCOL toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

De basis voor ons handelen

De praktijk

Ons beleid en reglement vormen de basis voor de praktische afspraken over privacybescherming. U kunt ze hieronder inzien en downloaden.

Meer weten over privacy?

Op internet is veel informatie beschikbaar over de privacywet AVG. Duidelijke en betrouwbare informatie kunt u onder andere vinden bij:

U kunt uw vraag ook stellen aan SCOL. Gebruik hiervoor ons speciale privacy-adres: privacy@scoleiden.nl.

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.