Ondertekening contracten nieuwbouw

Maandag 6 september werd het aannemerscontract met bouwkundig aannemer KernBouw en installateur Roos en Doorn ondertekend. Een feestelijk moment, want de nieuwbouw van de twee basisscholen, De Meerpaal van PROOLeiden-Leiderdorp en de Tweemaster van SCOL, gaat hiermee daadwerkelijk van start. Achter de schermen is al veel gebeurd, zoals het opstellen van het plan van eisen voor het nieuwe gebouw, het ontwerp en de aanbesteding van de bouw.

De huidige gebouwen van De Meerpaal en De Tweemaster zijn 45 jaar oud en hebben veel gebreken. Ze voldoen niet meer aan de huidige eisen die gelden voor basisscholen. Daarom is een nieuw gebouw nodig. Ook het schoolplein wordt vernieuwd. Naast de twee basisscholen komen ook de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal in het nieuwe gebouw.

De bouw zal circa 1,5 jaar in beslag nemen. De oplevering is gepland aan het einde van 2022.

Bij de feestelijke ondertekening van de twee contracten waren vertegenwoordigers aanwezig van de betrokken schoolbesturen PROOLeiden-Leiderdorp (bouwheer) en SCOL,  bouwkundig aannemer KernBouw en  installateur Roos en Doorn, de schooldirecteuren, gemeente Leiden en de bouwdirectie van Alphaplan.

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.