Na 32 jaar Klankbord gaat ‘meester Wim’ met pensioen

Na een loopbaan van 45 jaar in het onderwijs ging Wim Chrispijn van basisschool ’t Klankbord in Leiden deze vrijdag met pensioen. Het bleef niet onopgemerkt op de school waar hij 32 jaar heeft gewerkt, grotendeels als adjunct-directeur.

Zo stroomde het schoolplein vol leerlingen, collega’s en zijn echtgenote Lenie. Allemaal wilden ze zien hoe hij er, door het weghalen van een doek, voor zou zorgen dat het plein voortaan Wim Chrispijnplein heet.

Helemaal verlaten doet Chrispijn de school in de Stevenshof niet: hij heeft nog zoveel plezier in zijn werk dat hij twee dagen in de week als vrijwilliger aan de school verbonden blijft. De man die het eerste netwerk van de school hielp aanleggen, blijft in die tijd ict-zaken doen. Ook blijft hij met heel zijn hart als voorleeshulp fungeren.

Zoeterwoude

Chrispijn begon zijn carrière in 1976 op de dorpsschool in Stompwijk en stapte na zeven jaar over naar de Corbuloschool in Zoeterwoude. Dat hij zes jaar later op ’t Klankbord aan de slag ging, was niet toevallig. Het gezin was in Stevenshof komen wonen en zoon Ronald zat vanaf zijn vierde op de school.

Toen daar een vacature was, gaf de juf Marianne van groep 3 Chrispijn een seintje en op 1 augustus 1989 startte hij met een 35 leerlingen tellende groep 6/7. Niet lang daarop werd hij adjunct van de school die in die jaren flink groeide. Zo kwam er een dependance op een ’koeienveld’ om de vierhonderd leerlingen van toen kwijt te kunnen.

Lange tijd gaf hij daarnaast ook les, veelal in de bovenbouw. Zo hebben niet alleen veel kinderen die nu op school zitten, les van hem gehad. Ook voor ouders geldt dat. Zelfs sommige leerkrachten die nu nog op ’t Klankbord werken, zaten ooit bij hem in de bankjes.

De laatste jaren had Chrispijn vooral taken als ict, het leerlingenvolgsysteem en het aannemen van nieuwe leerlingen op de inmiddels 250 leerlingen tellende school.

Bron: Leidsch Dagblad.

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.