Leerlingen ’t Klankbord maken ‘groene krant’

De afgelopen tijd zijn leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool ‘t Klankbord in de Stevenshof bezig geweest met het maken van een eigen krant vol tips om de omgeving van de school duurzamer te maken. In projectgroepjes gingen ze als deelredacties met elk een eigen onderwerp aan de slag. Ze werden daarbij geholpen door zes studenten van Studenten Roeivereniging  Njord en de Stichting Move.

In de krant staan artikelen over bijvoorbeeld het vergroenen van de wijk. Ook het probleem van mondkapjes die overal rondzwerven wordt door de kinderen aangekaart in een van de artikelen. Via de krant worden de bewoners uit de directe omgeving van de school gestimuleerd om de wijk groener te maken. De leerlingen hebben de krant daarom huis-aan-huis verspreid in de straten rond de school. Bij elke krant was ook een zakje met plantenzaadjes toegevoegd om de buurt groener te maken en op te vrolijken.

Sleutelstad
De leerlingen hebben woensdag het eerste exemplaar van hun krant overhandigd aan Sleutelstad-hoofdredacteur Chris de Waard. Ze mochten hem ook vragen stellen over het functioneren van een echte redactie zoals bij Sleutelstad. Daarna werden rond de school zaadjes geplant en gingen de kinderen in groepjes de wijk in om de krant te verspreiden.

Move
Met het project van basisschool ‘t Klankbord en de stichting Move leren de kinderen wat ze zelf kunnen bereiken en welke impact ze kunnen hebben op hun eigen omgeving. De studenten hebben meerdere keren met de kinderen van de basisschool, ‘bedenk en doe’ sessies gehouden. Dat moest vaak online, maar mocht soms ook fysiek. In dit traject zijn ze eerst de wijk gaan verkennen om te kijken waar verbetering kon komen op het gebied van natuur en milieu. Dat thema was door de leerlingen zelf gekozen. Drukkerij de Bink uit Leiden zorgde voor het drukken van de krant.

Bron: Sleutelstad.

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.