internationally_oriented_education_SCOL_Leiden.jpg

Uw kind klaar voor de wereld?

We zijn steeds meer internationaal verbonden met de landen om ons heen en in de wereld. Onze kinderen groeien op in een mondiale samenleving. Steeds vaker is wat in hun eigen omgeving gebeurt, niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld.

SCOL is ervan overtuigd dat de kinderen van nu meer dan ooit tevoren mondiaal zullen communiceren en opereren. Daarom investeren we fors in internationaal onderwijs. Op onze scholen voor voortgezet onderwijs, het Visser ’t Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege, bijvoorbeeld in tto (tweetalig onderwijs), Elos, 21st century skills en Global perspectives. In het basisonderwijs in ‘vroegvreemdetalenonderwijs Engels’, ook wel Early English genoemd, en in IPC (international primary curriculum.

Vindt u het belangrijk dat uw zoon of dochter leert kijken, denken en opereren over onze landsgrenzen heen? Dat hij of zij uitstekend talenonderwijs krijgt? Wilt u hier meer over weten over ons internationale georiënteerde onderwijs? Neem dan contact op met onze scholen voor meer informatie. Hier vindt u een overzicht van scholen en contactpersonen.

Uw kind is van harte welkom!


© SCOL