Kom_werken_bij_een_school_van_SCOL_in_Leiden.png

Jaarverslag en jaarrekening 2018

SCOL_jaarverslag_2018_c25062019.jpg

Ons jaarverslag vertelt u hoe onze basisscholen, het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum continu werken aan goed onderwijs met aandacht voor de individuele leerling.

Ga hier verder naar:
- de jaarrekening 2018
- en de verantwoording WNT daarin
- de jaarverslagen en jaarrekeningen van de laatste twee jaar.


© SCOL