Vacatures management en bestuursbureau

16 april 2021
Nieuw lid college van bestuur
Wordt u het nieuwe lid van het college van bestuur?
Nieuw lid raad van toezicht
Wij zoeken een nieuw lid voor onze raad van toezicht.

Werken_bij_SCOL.png


  

Strategische Koers 2018-2022

Strategische_Koers_SCOL_2018-2022.pngGoed leren, leven en samenleven

In de Strategische Koers 2018-2022 schetsen we de ambities van SCOL in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. Wat is nú goed onderwijs voor de volwassenen van straks en wat vraagt dat van onze organisatie?

We noemen het bewust geen ‘beleidsplan’; het is geen blauwdruk. De scholen maken zelf een vertaalslag naar concrete doelen en acties in hun schoolplan.

Wij hopen dat dit document hen helpt en vooral ook inspireert om hun eigen punt op de horizon te formuleren:

wat zijn, met de koers als uitgangspunt, onze doelen en wat doen we om ze te bereiken?

Weinig tijd? Bekijk dan in 1 minuut onze introductie.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan onze kort en bondige koers.


© SCOL