Swanette Jukema

voorzitter
‘De kracht van SCOL is dat ze primair én voortgezet onderwijs bieden. En dat ze scholen hebben in de hele Leidse regio. Die verbinding tussen stad en omgeving, en tussen basis- en middelbare school vind ik belangrijk en volg ik kritisch. Zelf heb ik gewerkt in het beroepsonderwijs. Daarom heeft het vmbo mijn warme aandacht: hoe blijft dat sterk en aantrekkelijk?’

Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.