Duurzaam scholengebouw Broekplein Leiden

De huidige gebouwen van De Meerpaal en De Tweemaster zijn 45 jaar oud en hebben veel gebreken. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd die gelden voor basisscholen.

Daarom is een nieuw gebouw nodig. Ook het schoolplein wordt aanpakt. Naast de twee basisscholen komen ook de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal in het nieuwe gebouw.

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum, en zestien rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

De nieuwbouw van de scholen voor De Tweemaster en De Meerpaal is weer een stukje dichterbij. Achter de schermen is er veel werk verzet. Samen met de architecten, het SCOL, gemeente Leiden en de personeelsleden van De Tweemaster en Meerpaal is er gewerkt aan het ontwerpen van een nieuw schoolgebouw. Een schoolgebouw waarin wij het onderwijs kunnen bieden waar wij zo trots op zijn.

Een schoolgebouw dat bijdraagt aan onze drie peilers: 1. De leerling centraal, 2. Sociale veiligheid en 3. Eigenaarschap. Een gebouw waarin rust en aandacht voor leren en zorg op maat mogelijk is. Maar ook een gebouw dat de buurt verrijkt, een gebouw dat in de buurt past en de buurt haar warme en sociale uitstraling zal blijven geven.Hieronder kunt u in de video zien hoe ver de plannen gevorderd zijn en wat er de komende periode zal gaan gebeuren. Met als uiteindelijk doel: een nieuwe buurtschool in 2023.

Bron: Stichting Milieunet.

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.