Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

College van bestuur

cvb-scol.JPG

F.W. Hoekstra MEL
Drs. H.H. van Alphen

Het college van bestuur is te bereiken via het secretariaat van SCOL:
071 - 517 55 51 of info@scoleiden.nl.


Hier vindt u de statuten van SCOL en het professioneel statuut.


© SCOL