Bestemmingsplan Bernardusschool akkoord

De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het bestemmingsplan voor de Bernardusschool. De raadsleden zeggen tevreden te zijn met de behandeling van de zienswijze en hebben het volledige vertrouwen in de komende fase.

De ontwikkeling van het bestemmingsplan ging niet zonder slag of stoot. Zo kon ontmoetingsplek De Eendenkooi zich niet vinden in de plannen van de gemeente waarin staat dat een tussentijdse verhuizing niet uitgesloten kan worden. Het bestuur van De Eendenkooi vreesde dat het tussentijds verhuizen niet alleen onnodig veel geld kost, maar dat ook belangrijke activiteiten van De Eendenkooi dan verloren gaan. Daarom diende het bestuur een alternatief ontwerp in.

Het mocht niet baten, want de gemeente heeft naar aanleiding van het voorstel geen aanpassingen aan het plan gemaakt. De gemeenteraad zegt blij te zijn met het bestemmingsplan, maar ze vinden het jammer dat niet iedereen tevreden is. ‘Het blijkt maar weer hoe ingewikkeld participatie is en dat het lastig is om alle zorgen weg te nemen,’ aldus raadslid Myrna van der Poel (Progressief Zoeterwoude). ‘Dat is jammer, maar dat neemt niet weg dat de school echt prioriteit krijgt en dat dit doorgang gaat vinden.’

Het is nog niet bekend wanneer de bouw van de nieuwe Bernardusschool van start gaat.

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.