Basisschool De Astronaut heeft vliegende start

Hoe open je een basisschool waar leerlingen zelf helpen bepalen hoe ze zich de lesstof eigen maken en het leren dus nóg meer een ontdekkingsreis wordt? Door een raket te lanceren, zo bleek deze donderdag bij basisschool De Astronaut aan de Kennedylaan in Leiden.

En wat oordeelde onderwijswethouder Paul Dirkse bij de lancering? „Dat een school waar je samen op ontdekkingsreis gaat om uit te vinden hoe jij het beste leert, waar jouw talent ligt, heel goed bij de stad Leiden past.”

Dat de raket niet direct de lucht in ging, vond directeur Maaike Honders ’echt bij de school passen’: „Lukt iets niet direct, dan zoeken we samen naar een manier waarop het wel lukt. En kijk: dan lukt het wel!”

De raket ging niet alleen vijftig meter de lucht in, maar kwam ook nog eens keurig aan de andere kant van het schoolplein neer. Precies zoals gepland.

De school bestaat sinds oktober 2019, maar door de coronacrisis zat een feestelijke opening met leerlingen en ouders er niet eerder in. De school begon met één leerling, telt er inmiddels zeventig en groeit gestaag. Kinderen komen vanuit de hele Leidse regio naar het pand waarin voorheen basisschool De Sleutelbloem was gehuisvest. „De Astronaut is een ’omrij-school’, een school dus waar je graag voor omrijdt”, constateert Harry van Alphen van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL).

Ruimte

Dat overkoepelende schoolbestuur proefde al jaren dat er aan een dergelijke school behoefte bestaat. Onder onderwijzend personeel bleek eenzelfde enthousiasme te heersen. Het kostte dan ook weinig moeite om een team samen te stellen met leden die de teugels een beetje uit handen durfden te geven. En het mooie is: het kan werken wanneer een leerling – om maar een voorbeeld uit de praktijk te nemen – letters wil leren door ze eerst te maken.

Dat de school De Astronaut is gaan heten heeft natuurlijk alles te maken met het ontdekken dat hier centraal staat. Ontdekken hoe je het beste leert, maar ook hoe de wereld eruit ziet. Regelmatig gebeurt dat buiten het klaslokaal: op het schoolplein, in de natuur of bij educatieve organisaties als Naturalis. Op de openingsdag konden ze zelfs een vijftien meter lange raket in om daar, met virtual-reality technieken, te ervaren hoe het is om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken.

Bron: Leidsch Dagblad. 

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.