Header-afbeelding-homepagina_SCOL
Header-afbeelding-mobiel-homepagina_SCOL

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum, en zestien rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Informatie over het Coronavirus

Voor alle actuele informatie van de overheid voor het onderwijs inzake het Coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Website Rijksoverheid

Meer actuele onderwerpen of vacatures?

Volg SCOL op LinkedIn
Goed-leren

Goed leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Goed leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Goed samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.

Kom werken bij een school van SCOL

Bij SCOL zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde, gekwalificeerde leerkrachten, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Interesse om in regio Leiden in het onderwijs te werken? Houd onze vacaturewebsite in de gaten!

Werken bij SCOL
Afbeelding-werken-bij-SCOL