Vacatures management en bestuursbureau

16 april 2021
Nieuw lid college van bestuur
Wordt u het nieuwe lid van het college van bestuur?
Nieuw lid raad van toezicht
Wij zoeken een nieuw lid voor onze raad van toezicht.

Werken_bij_SCOL.png


  

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Vanaf 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Informatie over het coronavirus

Voor alle actuele informatie van de overheid voor het onderwijs inzake het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook de laatste informatie over de regels voor quarantaine na terugkomst uit het buitenland.

8 februari 2021: regels thuisblijven en testen basisonderwijs


De adviezen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM.

Hooikoorts of corona?
Bekijk het filmpje van het RIVM over hooikoorts of COVID19

Heeft u vragen?
Voor een kind in het basisonderwijs kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Voor een kind in het voortgezet onderwijs volgt u de reguliere route. Dus in eerste instantie neemt u contact op met de mentor of belt u het algemene nummer van de school. Indien nodig vindt overleg plaats met het schoolbestuur SCOL.

Stage lopen bij SCOL? Ja, doen!

stage_kolom.pngWe hebben mogelijkheden voor studenten mbo, hbo en universitair.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een stage bij een PO- of VO-school van SCOL, ga dan verder naar stage lopen bij SCOL.

Je bent welkom!

Werken bij SCOL via de vervangingspool

Wil je aan het werk bij SCOL als vervanger op de basisscholen?
Meld je dan aan voor de vervangingspool.

Overstappen naar het onderwijs?

logo-wordleraar1.png

Logo_FC.jpg

VHL_2019_logo_v1_6_blue.png


Uw kind klaar voor de wereld?

klaar_voor_de_wereld.jpg

We zijn steeds meer internationaal verbonden met de landen om ons heen en in de wereld. Onze kinderen groeien op in een mondiale samenleving. Steeds vaker is wat in hun eigen omgeving gebeurt, niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld. Lees verder.

Is your child ready for the world?

We are becoming more and more linked internationally with the countries around us and in the world. Our children are growing up in a global society. Increasingly, what happens in their own environment is hard to understand without knowledge of the wider world. Read more.

Job opportunities

In SCOL we are always looking for motivated, qualified (bilingual) teachers. Are you interested in working as a teacher in Leiden? Do you have a teaching qualification and working experience in teaching? If you would like more general information, please contact
SCOL.


© SCOL