Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Vanaf 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Basisschool Pacelli nu ECHT open

Basisschool Pacelli in Leiden is op 14 februari feestelijk heropend door wethouder Paul Dirkse van onderwijs. Na een flinke verbouwing voldoet het schoolgebouw weer helemaal aan de eisen van deze tijd: met veel licht, ruime lokalen en extra ruimte buiten de lokalen. En dat alles met behoud van de mooie accenten van het gemeentelijke monument dat de school is. Geïnteresseerde ouders en verzorgers zijn van harte welkom tijdens het Open Huis op vrijdag 29 maart van 15:30 tot 17:30 uur.

Pacelli_geopend.jpg
De sfeer zat er goed in op de Pacellischool. In de zon danste dansgroep Ready to Dance samen met de kinderen 'de school open'.

Nieuw schoolgebouw De Ley officieel geopend

Wethouder_Dirkse_opent_2_scholen_aan_het_Kiljanpad_Leiden_08012019_0291.jpg

Wethouder_Dirkse_opent_2_scholen_aan_het_Kiljanpad_Leiden_08012019_0059.jpg

Met een flinke klap op de trommel opende wethouder Paul Dirkse van onderwijs dinsdag 8 januari 2019 het nieuwe schoolgebouw aan het Kiljanpad/de Hoflaan in Leiden. Hierin zijn sinds november twee basisscholen gevestigd: protestants-christelijke school De Ley van SCOL en openbare basisschool Leimundo van PROOLeiden.

De opening werd muzikaal omlijst door muziekband ‘Ngomayantare Africultures VZW’, in het bijzijn van vele kinderen, ouders, medewerkers en relaties van beide scholen.
De wethouder richtte zich speciaal tot de kinderen: "onthoud voor later dat je op deze school hebt gezeten!". Hij legde hen uit dat de gemeente er alles aan doet om de beste omstandigheden voor goed onderwijs te creëren. Dit nieuwe schoolgebouw is daar een goed voorbeeld van. Bovendien is er tijdens en na de bouw goed samengewerkt. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, aldus de wethouder.

Beroepscollege Leystede staat voor unieke samenwerking in het vmbo

Beroepscollege_Leystede.pngBeroepscollege Leystede is de nieuwe naam voor de samenwerking in het vmbo tussen het Bonaventuracollege, het Visser 't Hooft Lyceum en mytylschool De Thermiek. Op dit moment is de bouw van het nieuwe, energieneutrale, gebouw aan de Boerhaavelaan in Leiden in volle gang. Het wordt in schooljaar 2020-2021 opgeleverd. Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een gemeenschappelijk gebouw in Leiden Zuid-West.

Stage lopen bij SCOL? Ja, doen!

stage_kolom.pngWe hebben mogelijkheden voor studenten mbo, hbo en universitair.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een stage bij een PO- of VO-school van SCOL, ga dan verder naar stage lopen bij SCOL.

Je bent welkom!

Werken bij SCOL via de vervangingspool

Wil je aan het werk bij SCOL als vervanger op de basisscholen?
Meld je dan aan voor de vervangingspool.

Interne vacatures

We nodigen medewerkers van SCOL uit om te solliciteren op een van de vacatures in het kader van de functiemix.
Meer informatie

Uw kind klaar voor de wereld?

klaar_voor_de_wereld.jpg

We zijn steeds meer internationaal verbonden met de landen om ons heen en in de wereld. Onze kinderen groeien op in een mondiale samenleving. Steeds vaker is wat in hun eigen omgeving gebeurt, niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld. Lees verder.

Is your child ready for the world?

We are becoming more and more linked internationally with the countries around us and in the world. Our children are growing up in a global society. Increasingly, what happens in their own environment is hard to understand without knowledge of the wider world. Read more.

Job opportunities

In SCOL we are always looking for motivated, qualified (bilingual) teachers. Are you interested in working as a teacher in Leiden? Do you have a teaching qualification and working experience in teaching? If you would like more general information, please contact
Anna Lambrechtse.


© SCOL