Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Met ingang van 1 januari 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Ons jaarverslag: klik op de foto

Jaarverslag_SCOL_2016.jpg
Ons jaarverslag is een verhaal met leerlingen en docenten in de hoofdrol. Korte filmpjes leiden u naar de tekst.

U ervaart kijkend, lezend en luisterend hoe de basisscholen, het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum in SCOL-verband continu werken aan goed onderwijs met aandacht voor de individuele leerling.

Aan het werk via de vervangingspool Leiden PO


© SCOL