Vacatures management en raad van toezicht

Teamleider mavo VHL Leiderdorp

Werken_bij_SCOL.png


  

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Vanaf 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Informatie over het coronavirus

Onze basisscholen zijn weer open. De scholen voor voortgezet onderwijs gaan weer open op dinsdag 2 juni. Ouders worden via school geïnformeerd.

Actuele informatie over de examens van de overheid
Voor alle actuele informatie over het coronavirus: kijk op de website van het RIVM.
Bekijk ook de filmpjes van het RIVM.
Voor het actuele beleid voor het onderwijs, gebaseerd op de adviezen van het RIVM, kijk op de website van de Rijksoverheid.

Beide organisaties werken hun websites steeds bij naar de actuele stand van zaken.

Heeft u vragen?
Voor een kind in het basisonderwijs kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Voor een kind in het voortgezet onderwijs volgt u de reguliere route. Dus in eerste instantie neemt u contact op met de mentor of belt u het algemene nummer van de school. Indien nodig vindt overleg plaats met het schoolbestuur SCOL.

slimmer_chillen_5.jpg

Stage lopen bij SCOL? Ja, doen!

stage_kolom.pngWe hebben mogelijkheden voor studenten mbo, hbo en universitair.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een stage bij een PO- of VO-school van SCOL, ga dan verder naar stage lopen bij SCOL.

Je bent welkom!

Werken bij SCOL via de vervangingspool

Wil je aan het werk bij SCOL als vervanger op de basisscholen?
Meld je dan aan voor de vervangingspool.

Interne vacatures

Passend binnen de organisatiestrategie 2018-2022 is in het kader van de functiemix, zowel op school- als bestuursniveau, nader in kaart gebracht welke functies noodzakelijk zijn om de totale (school) organisatie beter te laten functioneren. Dit past binnen de professionele cultuur waarin professionals verantwoordelijkheid krijgen op basis van ‘erkende ongelijkheid’ en leidt met ingang van 1 augustus 2019 binnen de basisscholen van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden tot een aantal vacatures. Voor meer informatie over deze - interne - vacatures: ga naar intranet en kijk bij de afdeling HRM, interne vacatures.

logo-wordleraar1.png

Overweeg jij een carrièreswitch en wil je overstappen naar het onderwijs? Meld je dan aan voor de informatie-avond op woensdag 11 maart over ‘Leraar worden’ in Leiden en Duin- & Bollenstreek! Lees verder...

Logo_FC.jpg

VHL_2019_logo_v1_6_blue.png


Uw kind klaar voor de wereld?

klaar_voor_de_wereld.jpg

We zijn steeds meer internationaal verbonden met de landen om ons heen en in de wereld. Onze kinderen groeien op in een mondiale samenleving. Steeds vaker is wat in hun eigen omgeving gebeurt, niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld. Lees verder.

Is your child ready for the world?

We are becoming more and more linked internationally with the countries around us and in the world. Our children are growing up in a global society. Increasingly, what happens in their own environment is hard to understand without knowledge of the wider world. Read more.

Job opportunities

In SCOL we are always looking for motivated, qualified (bilingual) teachers. Are you interested in working as a teacher in Leiden? Do you have a teaching qualification and working experience in teaching? If you would like more general information, please contact
Anna Lambrechtse.


© SCOL