Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Stage lopen bij SCOL? Ja, doen!

stage_kolom.png

Voor een mbo-, hbo- of universitaire stage ga je naar stage lopen bij SCOL.

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Vanaf 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Ons jaarverslag

Jaarverslag_SCOL_2016_cover.jpg
Ons jaarverslag is een verhaal met leerlingen en docenten in de hoofdrol. Korte filmpjes leiden u naar de tekst.

U ervaart kijkend, lezend en luisterend hoe de basisscholen, het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum in SCOL-verband continu werken aan goed onderwijs met aandacht voor de individuele leerling.

Ons jaarverslag 2017 verschijnt binnenkort.

Werken bij SCOL via de vervangingspool Leiden PO

Wil je aan het werk bij SCOL als vervanger op de basisscholen?
Meld je dan aan voor de vervangingspool.

Interne vacatures

We nodigen medewerkers van SCOL uit om te solliciteren op een van de vacatures in het kader van de functiemix.
Meer informatie

Uw kind klaar voor de wereld?

klaar_voor_de_wereld.jpg

We zijn steeds meer internationaal verbonden met de landen om ons heen en in de wereld. Onze kinderen groeien op in een mondiale samenleving. Steeds vaker is wat in hun eigen omgeving gebeurt, niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld. Lees verder.

Is your child ready for the world?

We are becoming more and more linked internationally with the countries around us and in the world. Our children are growing up in a global society. Increasingly, what happens in their own environment is hard to understand without knowledge of the wider world. Read more.

Job opportunities

In SCOL we are always looking for motivated, qualified (bilingual) teachers. Are you interested in working as a teacher in Leiden? Do you have a teaching qualification and working experience in teaching? If you would like more general information, please contact
Anna Lambrechtse.


© SCOL