SCOL omslagen v6 01 192 x 24.5
SCOL omslagen v6 02 96 x 24.5

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventura, Beroepscollege Leystede, het Visser ’t Hooft Lyceum en vijftien rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Door het schooljaar heen organiseert het college van bestuur dialoogtafels om met de collega’s van de PO- en VO-scholen te praten over de doorgaande leerlijn PO-VO. Samen zoeken we naar antwoorden op de vraag hoe we die overgang voor leerlingen zo fijn mogelijk kunnen maken. We hechten enorm aan de visie daarop van docenten en we merken dat we, juist door het er samen over te hebben, veel van elkaar leren.

Meer actuele onderwerpen of vacatures?

Volg SCOL op LinkedIn
Goed-leren

We werken elke dag aan meer dan gewoon goed onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Leren gaat altijd door en wordt gevoed door nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en stimuleren.

Goed-leven

Op onze scholen gaan kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in hand. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, solidariteit en verwondering zijn kernwaarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben een plek op al onze scholen.

Goed-samenleven

Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de mensen om je heen. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.

Kom werken bij een school van SCOL

Bij SCOL zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde, gekwalificeerde leerkrachten, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Interesse om in regio Leiden in het onderwijs te werken? Houd onze vacaturewebsite in de gaten!

Werken bij SCOL
Afbeelding-werken-bij-SCOL