Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Raad van toezicht

Mr. drs. J.H. Bos, voorzitter

L. Deurloo MME

Mevrouw drs. K.M. Heeneman

R. van Leeuwen RA

F. van Oosten (met ingang van 1 januari 2017)

Profielschets leden raad van toezicht


© SCOL