Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

PO in Aktie

13 juni 2017

SCOL staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de toekomst en met oog voor de individuele talenten van leerlingen. Dit onderwijs wordt vormgegeven door hoogopgeleide onderwijsprofessionals die samen een lerende en professionele organisatie vormen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, is het van belang om de werkdruk in het PO te verlagen. Om deze reden steunt het college van bestuur de beweging ‘PO in actie’. Daarnaast ligt het salaris voor een leerkracht in het PO ruim onder dat van leraren in het voortgezet onderwijs (VO), terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek zijn.

Op initiatief van ‘PO in Actie’ hebben de vakbonden, AOb, CNV-onderwijs, FvOv, AVS, en de werkgeversorganisatie PO-Raad samen met PO in Actie een PO-front gevormd. Zij trekken gezamenlijk op om bovengenoemde doelen te behalen. SCOL onderschrijft het belang van deze actie. De stichting verplicht zich hierbij om te allen tijde zorg te dragen voor haar primaire taak: het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat de scholen verantwoordelijk zijn voor de garantie van (een passende invulling van) de onderwijstijd voor de leerlingen en de opvang van leerlingen. Het belang van de leerling staat immers centraal.

SCOL krijgt nieuwe bestuursvoorzitter

2 juni 2017

Frits Hoekstra is per 21 augustus de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Hij volgt Karin van Oort op, die per
1 september voorzitter van het college van bestuur wordt van Stichting Carmelcollege in Hengelo.

Met Frits Hoekstra heeft SCOL een zeer goede opvolger voor Karin van Oort gevonden. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring met leiding en bestuur in het voortgezet onderwijs en is op dit moment directeur-bestuurder van het Bornego College (Heerenveen en Joure). Daarnaast is hij onder meer voorzitter van het Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland en lid van het algemeen bestuur van de VO-Raad.

“Een scholengroep met een uitstekende reputatie, waar basis- en voortgezet onderwijs elkaar versterken voor goed onderwijs, en dat in de prachtige stad Leiden. Daarvoor wil ik mij graag inzetten. Ik ben blij dat ik dat ook mag gaan doen”, aldus Hoekstra.

Cheque voor Hospice Issoria

Cheque_voor_Issoria_2016.jpg8 februari 2017

De Stichting Vrienden van Hospice Issoria in Leiden heeft 2.640 euro ontvangen van medewerkers van SCOL.

Het bedrag is de opbrengst van de kerstactie 2016 van SCOL. Medewerkers konden ervoor kiezen om de waarde van hun kerstgeschenk te doneren aan de hospice.

Op 8 februari ontving Rens Heruer, secretaris van de Vrienden, een cheque uit handen van bestuurder Karin van Oort.

“Het is mooi om te weten dat er bij de medewerkers van SCOL zulke warme gevoelens zijn voor onze hospice”, aldus
Rens Heruer, "heel erg bedankt allemaal."

Groen licht voor fusie SCOL en PCSL

11 november 2016

Staatssecretaris Dekker van onderwijs heeft toestemming gegeven voor de fusie van de Stichting Protestants-Christelijke Scholen Leiden (PCSL) en de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 de basisscholen van PCSL vallen onder het bestuur van SCOL. De scholen behouden hun eigen identiteit.

SCOL en PCSL werken al langere tijd nauw samen. Nu kunnen de besturen hun krachten formeel bundelen om voor hun leerlingen de best mogelijke en passende schoolopleiding te realiseren. De fusie schept nieuwe mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid en biedt kansen om uitdagingen op te pakken op het gebied van overheidsbeleid (zoals Passend Onderwijs), het dreigende lerarentekort en de zorg voor goede huisvesting. Strategisch ontstaat er een sterkere positie ten opzichte van de (lokale) overheid, andere onderwijsinstellingen in de regio en leveranciers.

Onder SCOL vallen op dit moment tien rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude en de vestigingen van het rooms-katholieke Bonaventuracollege en protestants-christelijke Visser ’t Hooft Lyceum in de Leidse regio. Onder PCSL vallen zeven protestants-christelijke basisscholen in Leiden.


© SCOL