Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.

De stichting is in 2012 ontstaan uit een bestuurlijke fusie van twee schoolbesturen, SKOL en SCVO. Het doel van de fusie is om op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen, van vmbo tot en met gymnasium. In 2017 gaat SCOL mogelijk samen met PCSL.

De scholen behouden hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Via 'Scholen SCOL' in het menu hiernaast kunt u direct naar de websites van de scholen.

Lees hier ons jaarverslag 2015.

Vervangingspool Leiden PO

Engels vanaf de basisschool: vvtoE

still_vvtoe.jpgIlham heeft grootse plannen: ze wordt later chirurg in New York. Ze is nu 10 jaar. Gelukkig krijgt ze nu al Engels. Op haar school krijgen alle groepen vroeg vreemdetalenonderwijs Engels, afgekort als vvtoE.

Via het filmpje van Ilham komt u in ons jaarverslag van 2015. Daarin kunt nog veel meer filmpjes bekijen!


© SCOL