Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL zoekt:

Voor het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden een teamleider voor de brugklassen (1 fte)
Informatie over de school
Meer informatie en solliciteren


Voor het bestuursbureau van SCOL in Leiden:
2 medewerkers HRM
samen 1,2 fte

Meer informatie en solliciteren

U kunt uitsluitend via Meesterbaan op deze vacatures solliciteren.

SCOL

SCOL is de afkorting van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Onder SCOL vallen het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum en de rooms-katholieke basisscholen in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. Met ingang van 1 januari 2017 vallen de protestants-christelijke basisscholen van PCSL ook onder SCOL.

De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de schoolbesturen SKOL en SCVO met het doel op de langere termijn confessioneel basis- en voortgezet onderwijs in de Leidse regio te garanderen. De scholen hebben hun rooms-katholieke of protestants-christelijke identiteit behouden. Door op bestuurlijk niveau samen te werken kunnen ze praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter regelen dan wanneer iedere school dit afzonderlijk moet doen.

Via 'Scholen SCOL' in het menu hiernaast kunt u direct naar de websites van de scholen.

Lees hier ons jaarverslag 2015.

Cheque voor Hospice Issoria

De Kerstactie 2016 van SCOL voor Hospice Issoria in Leiden heeft 2.640 euro opgebracht.
Lees meer....

Vervangingspool Leiden PO

Engels vanaf de basisschool: vvtoE

still_vvtoe.jpgIlham heeft grootse plannen: ze wordt later chirurg in New York. Ze is nu 10 jaar. Gelukkig krijgt ze nu al Engels. Op haar school krijgen alle groepen vroeg vreemdetalenonderwijs Engels, afgekort als vvtoE.

Via het filmpje van Ilham komt u in ons jaarverslag van 2015. Daarin kunt nog veel meer filmpjes bekijen!


© SCOL